Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Informujemy, iż począwszy od roku szkolnego 2020/2021 upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 
został  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków w siedzibie GOPS Popielów,  przy ul. Powstańców 12.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 15 września 2020r.

Jednocześnie przypominamy, iż o pomoc materialną ubiegać się mogą uczniowie wszystkich typów szkół (podstawowa, ponadpodstawowa) zamieszkujący na terenie Gminy Popielów.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może wynosić więcej niż 528 zł netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku.

Druk aktualnego wniosku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 77 427 57 10.

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony