Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert.

Środki na wydatki inwestycyjne dla organizacji pozarządowych ( np. OSP, LZS, Stowarzyszenia, KGW)

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

  • wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np. zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie   bezpieczeństwa cyfrowego),
    zakup oprogramowania i licencji;
  • uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
  • wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

Termin składania ofert do dnia 30 września 2020r.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do zdiagnozowania potrzeb swoich organizacji i składania ofert.

W razie potrzeby służymy pomocą i wsparciem.

Więcej informacji znajduje się:

https://odnowawsi.opolskie.pl/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-wsparcie-rozwoju-instytucjonalnego-i-infrastrukturalnego/?fbclid=IwAR0Z1hezk51mr8aDD0_g9sdlAN8-PWiyQacQ5MkSaxXWKhPJ-LzIslyhfT4

 

Wróć na początek strony