Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie

Logotypy projektu. Od lewej: flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki w okręgu na niebieskim tle, następnie logotyp Województwa Opolskiego wieża Piastowska w kolorze niebieskim z żółtym paskiem symbolizującym rzękę odrę i napis OPOLSKIE, następnie Herb Gminy Popielów , logotym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”

Program

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Działanie

 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Całkowita wartość projektu:

 844 081,45 zł

Wartość dofinansowania:

 500 000,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2019-2020 r.

Cel realizacji projektu:

Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w Stobrawie
Wróć na początek strony