Jakiej edukacji potrzebujemy dla naszych uczniów?

W ubiegły wtorek 15 września, w Urzędzie Gminy odbyła się debata oświatowa pn. „Jakiej edukacji potrzebujemy dla naszych uczniów?”, poświęcona badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec placówek oświatowych w Gminie Popielów.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk w tym dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice uczniów szkół i przedszkoli, członkowie Rady Gminy, studenci oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Spotkanie prowadziła Pani Bożena Graboń doradca metodyczny.

Bardzo ważnym elementem w prowadzonej debacie były prace uczniów i przedszkolaków przedstawiające szkołę i przedszkole marzeń.

Kolejnym krokiem działania będzie próba wdrożenia wyników debaty w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

Bardzo dziękujemy uczniom, przedszkolakom i nauczycielom za przygotowanie poszczególnych prac.

Patrząc na zaprezentowane rysunki chciałoby się powrócić do takiej szkoły/ przedszkola.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach jest realizowany VULCAN sp. z .o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zdjęcie z debaty w Urzędzie Gminy pod tytułem ,,Jakiej edukacji potrzebujemy dla naszych uczniów?"
Na zdjęciu które zostało zrobione w sali narad Urzędu Gminy w Popielowie, są widoczni przedstawiciele różnych środowisk w tym dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice uczniów szkół i przedszkoli, członkowie Rady Gminy, studenci oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Wróć na początek strony