Rozpoczynamy remont budynku Domu Kultury w Karłowicach

W dniu 18 września 2020 roku Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach”.

Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM: LIDER - spółka pn. NORM-HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Oleśnie, PARTNER – Pan Janusz Jelonek, prowadzący działalność gospodarczą pn. USŁUGI INWESTYCYJNE "NORM-HAUS" JANUSZ JELONEK z siedzibą w Oleśnie. Koszt inwestycji w zakresie robót budowlanych wynosi 670 480,11 zł. Roboty mają zostać zakończone w grudniu 2020 roku.

Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie pokrycia dachowego na części tzw. prawej – nad salą; termomodernizację – docieplenie ścian, połaci dachowych i sufitowych; wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej; wykonanie wentylacji mechanicznej – punktowej w pomieszczeniu sali; malowanie pomieszczeń; wykonanie okładzin ceramicznych; dostawę i montaż urządzeń informacji wizualnej – zewnętrzny monitor na elewacji budynku; dostawę i montaż podnośnika przyschodowego; prace cykliniarskie i malowanie parkietu wraz z jego fragmentaryczną wymianą.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pani Wójt Sybilla Stelmach oraz Pan Janusz Jelonek Prezes Zarządu Komplementariusza będący przedstawicielem Wykonawcy podpisują umowę inwestycyjną na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach

Wróć na początek strony