Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny - ulotka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego
Termin: 01.09 - 30.11.2020
,, Obowiązkiem spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni: 
1. 1ha i więcej użytków rolnych. 
2. Mniejszej niż 1ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali określonej następującymi progami:
- 0,5 ha dla drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu. 
- 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych 
- 0,1 ha dla tytoniu.
3. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych( w tym nieposiadające użytków rolnych) ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami.
- 5 sztuk dla bydła ogółem. 
- 20 sztuk dla świń ogółem. 
- 5 sztuk dla loch
- 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem 
- 100 sztuk dla drobiu ogółem 
- 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymanych w systemie fermowym. 
- 20 pni dla pszczół 
4. Mniejsze niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.
Spiszmy się jak na rolników przystało.
Na dole znajduje się logo GUS

Powszechny Spis Rolny - ulotka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego
Termin: 01.09 - 30.11.2020
,, Obowiązkiem spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni: 
1. 1ha i więcej użytków rolnych. 
2. Mniejszej niż 1ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali określonej następującymi progami:
- 0,5 ha dla drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu. 
- 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych 
- 0,1 ha dla tytoniu.
3. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych( w tym nieposiadające użytków rolnych) ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami.
- 5 sztuk dla bydła ogółem. 
- 20 sztuk dla świń ogółem. 
- 5 sztuk dla loch
- 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem 
- 100 sztuk dla drobiu ogółem 
- 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymanych w systemie fermowym. 
- 20 pni dla pszczół 
4. Mniejsze niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.
Spiszmy się jak na rolników przystało 

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl
lub na infolinii spisowej 22 279 99 99

Rolniku nawet jeśli nie otrzymałeś listu od prezesa GUS w sprawie PSR 2020 
Wywiąż się z obowiązku spisowego 
1. Zadzwoń pod numer Infolinii Spisowej 22 279 99 99 podaj numer PESEL i: 
- uzyskaj swój unikalny numer gospodarstwa rolnego lub
- poproś o nadanie numeru zastępczego twojego gospodarstwa rolnego albo
- Zadzwoń do Urzędu Statystycznego w Opolu pod numer 510 993 215 lub 510 993 222
#Liczymysięrolnictwo 
Na dole znajduje się logo GUS i Urzędu Statystycznego w Opolu

Wróć na początek strony