OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TYMCZASOWYCH OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY W POPIELOWIE I OBSŁUDZE INTERESANTÓW W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ COVID-19

W związku ze stanem epidemii zostają wprowadzone w Urzędzie Gminy w Popielowie następujące tymczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu i obsłudze interesantów:

 1. Złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez:

  1. wrzucenie dokumentu do urny w przedsionku przy wejściu głównym do budynku Urzędu (potwierdzenie złożenia zostanie wysłane pocztą do interesanta),

  2. drogą pocztową,

  3. drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

 2. Załatwianie spraw urzędowych wymagających osobistego stawiennictwa (m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku) będzie możliwe w przedsionku przy głównym wejściu do Urzędu lub w innych wyznaczonych strefach w budynku Urzędu.

 3. Kasa Urzędu pozostaje otwarta i pracuje na dotychczasowych zasadach.

Rekomenduje się:

 1. w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa wcześniejsze telefoniczne skonsultowanie sprawy z pracownikiem merytorycznym,

 2. we wszystkich sprawach, w których to możliwe, załatwienie ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Powyższe ograniczenia w pracy Urzędu obowiązują od 12 października 2020 r. (poniedziałek) do odwołania.

Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 120-51-2020 z dnia 09-10-2020 w sprawie wprowadzenia tymczasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Popielowie i obsłudze interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19.docx (14,78KB)
DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 120-51-2020.docx (13,94KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 120-51-2020 z dnia 09-10-2020 w sprawie wprowadzenia tymczasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Popielowie i obsłudze interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19.pdf (641,38KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 120-51-2020.pdf (341,56KB)

Wróć na początek strony