Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,  jest Wójt Gminy Popielów, Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu – popielow.pl w zakładce Urząd Gminy/Ochrona danych osobowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń i w każdym wydziale Urzędu.

Wróć na początek strony