Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów
w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią pw. świętego Michała Archanioła w Karłowicach,
Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną,
Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona
oraz Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 05.03.01 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

Nr Umowy

RPOP.05.03.01-16-0023/19-00

Wartość Projektu

Ogółem: 374 589,52 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  299 634,17 zł 
Z budżetu Partnerów Projektu – 74 955,35 zł

Okres realizacji

Od 2020 r. – do 2021r.

Cele Projektu

Projekt partnerski ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz popularyzację i poprawę jego dostępności poprzez renowację zabytkowego kościoła w Kurzniach wpisanego do rejestru zabytków, utworzenie szlaku architektonicznego K.F. Schinkla, podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat walorów i ochrony zabytków.

Realizacja Projektu 

Realizacja projektu zakłada renowację i konserwację kościoła w Kurzniach wraz z poprawą jego dostępności, obejmuje przywrócenie walorów estetycznych i architektonicznych empory i stropu nawy kościoła. Usunięte zostaną niepotrzebne elementy, uzupełnione tynki i wymieniona zostanie instalacja elektryczna, przewidziano także czyszczenie i malowanie oraz doświetlenie wnętrza, a także poprawienie jego dostępności poprzez zamontowanie na ławkach specjalnych tabliczek z numerami w piśmie Braille’a. Dzięki tym pracom, ciekawej historii oraz unikatowej architekturze zabytku, kościół stanie się kolejną atrakcją turystyczną gm. Popielów i woj. opolskiego – jako obiekt dostępny do zwiedzania oraz organizowania koncertów. 
Przewidziano także działania edukacyjno-informacyjne, w tym utworzenie szlaku turystycznego „Śladami architekta K.F.Schinkla” polegające na oznakowaniu obiektów związanych z architektem poprzez montaż tablic edukacyjno-informacyjnych w gminie Popielów (2 szt.) i na terenie województwa opolskiego (8 szt.) oraz druk ulotek edukacyjno-informacyjnych, a także gminny konkurs dla dzieci i młodzieży, szkolenie dla przewodników woj. opolskiego oraz cykl 6 spotkań dla mieszkańców gminy Popielów.

Współrealizatorzy   projektu
 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice
  tel. 77 469 71 85, fax. Brak
 2. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Kontakt: ul. Żeromskiego 3, 45-052 Opole
  tel. 77 441 25 21, fax. 77 441 25 21,  
 3. Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona
  Kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice
  Tel. 602 637 560, fax. brak,  
 4. Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice
  Kontakt: ul. Michała 55, 46-083 Stare Siołkowice
  Tel. 534 865 178, fax. brak,  

Koordynator projektu

 

Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta Gminy Popielów
e-mail:
tel. (77) 427 58 24

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Wróć na początek strony