Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2020

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Popielów otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 394/2020/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 28 września 2020 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w 2020 roku”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 50 237,36 zł. Kwota dotacji wynosi 49 381,50 zł, z czego kwota 24 690,75 pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwota 24 690,75 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część w wysokości 855,86 zł została pokryta ze środków beneficjentów końcowych – osób fizycznych, przedsiębiorców oraz środków własnych wnioskodawcy.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 70,545 Mg.

W projekcie wzięło udział 23 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 8 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe, a z pozostałych nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wróć na początek strony