Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1145/146 km. 2 obręb Popielów

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 10 lat część działki nr 1145/146 km. 2 obręb Popielów o powierzchni 0,0250 ha zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej telefonii komórkowej (budynek i budowle stanowią własność operatora stacji BTS 53181 Popielów), przeznaczonej do wykorzystania na cele związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej.

Wróć na początek strony