Zapytanie ofetowe - budowa oświetlenia

 

    Wójt Gminy Popielów składa zapytanie ofertowe na realizację zadania związanego  z wykonaniem oświetlenia terenów publicznych Gminy Popielów – teren przy boisku Publicznego Gimnazjum w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz.
Termin złożenia oferty cenowej – 29.05.2009r do godz. 15.15.
Termin wykonania zadania – 15.06.2009r

Zakres robót podano w załączonym przedmiarze robót. Dokumentacja techniczna do wglądu w tutejszym Urzędzie Gminy – parter, pok. 12 w godz. 7:15-15:15.

PDFPrzedmiar robót - oświetlenie boiska.pdf (42,79KB)


Osoby kontaktowe:

Mateusz Macioszek 0774275851

Marek Kopka 0774275853

Wróć na początek strony