Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-364-2020 z dnia 16-11-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (503,32KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-196-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (2,63MB)
PDFFormularz konsultacji - program współpracy 2021.pdf (623,62KB)

Pliki w formie dostępnej:

PDFZarządzenie Nr 0050-264-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 16-11-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (434,51KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-196-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (721,56KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVIII-196-2020 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021 (699,90KB)

DOCXFormularz konsultacji - program współpracy 2021.docx (19,02KB)

Wyniki konsultacji
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (208,65KB)
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (593,77KB)

Wróć na początek strony