Informacja

I N F O R M A C J A


     Wójt Gminy Popielów podaje do publicznej wiadomości, że spis wyborców z terenu Gminy Popielów, posiadających prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, w pokoju nr 32 w dniach:


25.05.2009 r.    (poniedziałek)- 7.15 – 17.00
26.05.2009 r.  
 (wtorek) - 7.15 – 15.15
27.05.2009 r.  
 (środa) - 7.15 – 15.15
28.05.2009 r.    
(czwartek) - 7.15 – 15.15
29.05.2009 r.  
 (piątek) - 7.15 – 15.15


Wójt Gminy Popielów
/-/ Dionizy Duszyński

 

Wróć na początek strony