Budowa budynku edukacji rybackiej

Logotyp budowa budynku edukacji rybackiej.
Z lewej strony znajduje się jasnobrązowy statek, a pod nim turkusowa ryba . Obok jest napis rybactwo i morze. Po prawej stronie jest flaga Unii Europejskiej-  europejski fundusz morski i rybacki ( żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle)

Tytuł projektu

„Budowa budynku edukacji rybackiej”

Beneficjent

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

Program

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

4  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie

4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Całkowita wartość
projektu 

238 561,54

Wartość dofinansowania

195 392,00
Okres realizacji
projektu
2020 - 2021
Cel realizacji projektu

Poszerzenie oferty edukacyjnej i turystycznej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę budynku edukacji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji „Budowa budynku edukacji rybackiej” powstanie nowy budynek, w którym utworzona zostanie ekspozycja przedstawiająca historię rybołówstwa w dolinie Odry. Ponadto wyposażenie sanitarne budynku służyć będzie zarówno osobom zwiedzającym ekspozycję jak również mieszkańcom i turystom korzystającym z przyległego kąpieliska w Nowych Siołkowicach. Oferowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna.

 

 

Wróć na początek strony