2009.06.07 -Harmonogram dowozu wyborców do OKW

H a r m o n o g r a m    d o w o z u     m i k r o b u s a m i    w y b o r c ó w
d o   O b w o d o w y c h    K o m i s j i    W y b o r c z y c h

M i k r o b u s nr 1

OBWODOWA KOMISJA NR 1 W LUBIENI – BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY

Kaniów ( przystanek PKS ) – 10.30-11.30

OBWODOWA KOMISJA NR 3 W STARYCH SIOŁKOWICACH – SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. MICHAŁA

Nowe Siołkowice  ( koło sklepu przy kapliczce  ) – 11.45-12.45

OBWODOWA KOMISJA NR 2 W POPIELOWIE – BUDYNEK SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY, UL. POWSTAŃCÓW

Popielowska Kolonia   ( przystanek PKS  ) – 13.00-14.00
Wielopole  – 14.15-15.15

M i k r o b u s nr 2

OBWODOWA KOMISJA NR 4 W KARŁOWICACH – BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, UL. KOLEJOWA

Kuźnica Katowska ( przystanek PKS ) – 9.15-10.15
Kurznie ( koło kościoła ) – 10.30-11.30

OBWODOWA KOMISJA NR 5 W STOBRAWIE  -  BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, UL. J. KANI

Rybna ( koło kościoła )  -  11.45-12.45
Stare Kolnie ( koło kościoła ) – 13.00 -14.00

W godzinach 14.00 – 20.00  kursy wg zapotrzebowania Urzędnika  Wyborczego
- postój mikrobusu pod budynkiem Urzędu Gminy Popielowie – tel.: 077 4275822 ( sekretariat Urzędu Gminy w Popielowie ) 
Od godziny 20.00 mikrobus do dyspozycji przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 
Mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – wg uzgodnień 
w godz. 14.00 - 20.00 – tel.: 077 4275822  ( sekretariat Urzędu Gminy w Popielowie )

Wróć na początek strony