Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach części działki nr 1278 km. 9

Ogłasza się i przeznacza do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola i żłobka w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31.12.2027 r. część nieruchomości, działki nr 1278 km. 9 obręb Stare Siołkowice o powierzchni 0,1224 ha zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przy ulicy Michała 2.

Wróć na początek strony