Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna działkę nr 97 km. 1 obręb Rybna

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna działkę nr 97 km. 1 obręb Rybna o powierzchni 1,2900 ha.

Wróć na początek strony