2009.05.21-06.01 - XV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2009

   W dniach 26 maja do 1 czerwca br na terenie  całej gminy został pzreprowadzony XV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2009  do którego zaproszeni zostali  Dyrektorzy szkół , przedszkoli , Rady Sołeckie ., Ludowe Kluby Sportowe i inne  działające organizacje .
W okresie  tym zorganizowano około 80 imprez w których czynny udział  wzięlo 3655 osób  tj. około 44 % mieszkańców gminy / 30 minutowy udział  w jednej z wielu form rekreacji fizycznej /
Wszyscy wymienieni uczestniczyli w róznych formach aktywności  ruchowej : w zespołowych grach sportowych, gry i zabawy ruchowe, gry rekreacyjne, treningi piłki nożnej zajecia na siłowni , marsze z kijkami - Nordic Walking, wycieczki piesze i rowerowe, konkursy lekkoatletyczne, gry tenisa stołowego

Wróć na początek strony