Wyniki sprawdzianu klas szóstych

Znane już są wyniki sprawdzianu klas szóstych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów.

Kształtują się one następująco:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie                  24,0 pkt.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach                19,9 pkt.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach  25,4 pkt.

  

Średni wynik w gminie                                                  23,1 pkt.

 

Średnia wojewódzka                                                     22,0 pkt.

Wróć na początek strony