Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Popielowie

Wójt Gminy Popielów  informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy w Popielowie kandydatem do zatrudnienia na stanowisko wybrana została  Pani  Karolina Gnap zam. w Starych Siołkowicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Gnap spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko oraz uzyskała najwyższą ocenę Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. podatków i opłat.pdf (24,37KB)

Wróć na początek strony