Inicjatywny lokalne w naszych miejscowościach

W najbliższych dniach do Zarządu Województwa Opolskiego Gmina Popielów zgłosi kolejne projekty, które będą realizowane z „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” (z miejscowości: Kuźnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielów i Popielowska Kolonia ). Z kolei w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy na rok 2021, sołectwa mają do dyspozycji kwotę w wysokości ponad 310 tysięcy zł. 

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację inicjatyw realizowanych w poszczególnych miejscowościach. Będzie to między innymi doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu nagłośniającego, zakup lamp solarnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych i remont altany.

 

W roku ubiegłym sołectwa naszej gminy bardzo efektywnie wykorzystały środki otrzymane  zarówno z Funduszu Sołeckiego, jak i te pozyskane z  Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Część środków została przeznaczona na poprawę warunków życia mieszkańców, poprawę estetyki i utrzymania terenów zielonych oraz organizację imprez kulturalno-integracyjnych. M.in. w poszczególnych miejscowościach udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

Sołectwo Kaniów: zakup altany i montaż kostki brukowej oraz  modernizacja i doposażenie  świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Karłowice: modernizacja placu zabaw, zakup sprzętu dla OSP Karłowice, wykonanie ogrodzenia parkingu przy cmentarzu oraz zakup namiotu i zestawów festynowych.

Sołectwo Kurznie: wykonanie kostki brukowej i zakup blaszaka przy świetlicy, zakup namiotu i zestawów festynowych.

Sołectwo Kuźnica Katowska: odbudowa złącza energetycznego i zakup ławek.

Sołectwo Lubienia: modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup lampy solarnej.

Sołectwo Nowe Siołkowice: modernizacja altany wiejskiej, zakup namiotu oraz zakup i montaż lampy parkowej na placu zabaw.

Sołectwo Popielowska Kolonia: modernizacja altany na boisku, zakup namiotu oraz zakup i montaż gablot ogłoszeniowych.

Sołectwo Popielów: zakup sprzętu dla OSP Popielów, zakup traktorka i ławek.

Sołectwo Rybna: zakup namiotu biesiadnego i zestawów festynowych oraz doposażenie placu zabaw.

Sołectwo Stare Kolnie: doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup karuzeli na plac zabaw.

Sołectwo Stare Siołkowice: malowanie wieży na budynku OSP, zakup namiotu i doświetlenia na plac zabaw.

Sołectwo Stobrawa: zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Dziękujemy sołtysom, radom sołeckim i mieszkańcom poszczególnych miejscowości za zaangażowanie. Bez waszej pracy nie byłoby tylu ciekawych i ważnych dla mieszkańców działań oraz inwestycji.

Zdjęcie przedstawia Skwerek w Starych Siołkowicach. Widnieje na nim pomnik, Jakuba Kani, a wokół jest teren zielony i zabudowania wsi.

Zdjęcie przedstawia plac zabaw. Zdjęcie przedstawia czerwoną zjeżdżalnie wokół której leży piasek. Dalej znajdują się zielone drabinki i ścianka wspinaczkowa. W oddali widać duże drzewo i zabudowania wsi.

Zdjęcie przedstawia stoły biesiadne z ławkami. Pod ścianą leżą opakowania z złożonymi stołami. Całość znajduje się w pomieszczeniu z kremowymi ścianami.

Wróć na początek strony