INFORMACJA

UWAGA ROLNICY

Z uwagi na wystąpienie na terenie Gminy Popielów lokalnych zalań i podtopień, w dniu 1 lipca 2009r. została powołana przez Wójta Gminy Popielów Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską wywołaną niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Mając powyższe na uwadze, rolnicy proszeni są o pisemne zgłaszanie szkód z podaniem powierzchni i rodzaju zasiewu w Urzędzie Gminy w Popielowie w terminie do 24 lipca 2009 r.

Wróć na początek strony