O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
Informuję, że Wojewoda Opolski działając na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r.w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z  2006 r. Nr 191, poz.1415), zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie w dniu 1 sierpnia 2009 r., o godz. 17.00 we wszystkich miastach i gminach województwa opolskiego, treningu uruchamiania systemów i ich pracy, umożliwiającego jednocześnie upamiętnienie obchodów 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym, w podanym terminie zostaną uruchomione na terenie gminy syreny alarmowe (dźwięk syreny w okresie 1 minuty ciągły, modulowany).
Dla podkreślenia szczególnego charakteru i znaczenia obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego, a także w celu podkreślenia rangi wydarzenia, zostaną wywieszone na urzędach administracji publicznej i w miejscach publicznych flagi narodowe. Apeluję do mieszkańców gminy o minutę zadumy w czasie uruchomienia syren.


   Wójt            
Gminy Popielów

Wróć na początek strony