Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 66 km. 1 obręb Stobrawa

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Stobrawa działkę nr 66 km. 1 obręb Stobrawa o powierzchni 0,5100 ha.

Wróć na początek strony