Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 491 km. 2 obręb Stobrawa

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Stobrawa działkę nr 491 km. 2 obręb Stobrawa o powierzchni 0,8400 ha.

Wróć na początek strony