2009.08.28 - stypendia szkolne

Informacja Wójta Gminy Popielów
w sprawie możliwości ubiegania się o stypendium szkolne

Uprzejmie informuję, że w dniach od 1 do 15 września 2009r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 351 zł netto na jedną osobę w rodzinie ucznia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie (pok.1) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2009r.


Szczegółowe informacje pok. 1 lub tel. /077/ 42-75-835

Wróć na początek strony