2009.09.07 - Najpiękniejsze korony żniwne - Dożynki Gminne - Kaniów 2009

W ramach konkursu na najpiękniejszą koronę żniwną, organizowanego na Dożynkach Gminnych w Kaniowie w dniu 06.09.2009 r. zaprezentowano 10 koron żniwnych.

   Po dokonaniu ich wnikliwego przeglądu i oceny, komisja do spraw oceny koron żniwnych w składzie: Monika Macioszek, Irena Michno pod przewodnictwem pani Barbary Dębskiej, stwierdziła, że wszystkie korony zasłużyły na wyróżnienie za oryginalność, niepowtarzalność wzoru jak również osobisty wkład włożony w ich wykonanie przez twórców. Komisja wyróżniła nagrodami korony z sołectw: Karłowice, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Stare Kolnie.

   Ponadto komisja przyznała nagrody za zajęcie III miejsca koronom z sołectw Kurznie i Stare Siołkowice, za zajęcie II miejsca koronom z sołectw Kaniów i Popielów oraz za zajęcie I miejsca koronie z sołectwa Rybna.

   Ponownie składa się podziękowania wszystkim osobom, które mozolnie pracowały i włożyły dużo serca oraz trudu w wykonanie wystawionych do konkursu koron żniwnych aby uświetnić to wielkie święto gminne z okazji zakończonych pomyślnie żniw.

 

Korony żniwne

 
Rybna.jpeg

Rybna

 
Kaniów.jpeg  Popielów.jpeg

Kaniów        Popielów

Kurznie.jpeg Stare Siołkowice.jpeg

          Kurznie          Stare Siołkowice
             

Karłowice.jpeg  Lubienia.jpeg Nowe Siołkowice.jpeg

         Karłowice              Lubienia            Nowe Siołkowice
    

 Popielowska Kolnia.jpeg      Stare Kolnie.jpeg

Popielowska Kolonia       Stare Kolnie
    

 

Wróć na początek strony