2009.09.18 - Sprzątanie świata

   W piątek 18 września br. odbędzie się na terenie Gminy Popielów akcja proekologiczna „Sprzątanie świata”. Gmina, jak co roku, włącza się w ogólnoświatową akcję porządkowania ziemi. Tegoroczne „Sprzątanie świata” odbędzie się pod hasłem „Pomagajmy ziemi – codziennie”.
W Polsce akcją Clean Up The World, organizowaną w tym samym czasie na całej kuli ziemskiej, kieruje Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorem w Gminie Popielów jest Referat Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

         W porozumieniu z dyrekcjami szkół wyznaczono tereny do uprzątnięcia: okolice szkół, cmentarzy parafialnych, przystanków autobusowych, głównych ulic poszczególnych miejscowości. Dla uczestników akcji przygotowano 750 sztuk worków do gromadzenia odpadów w oraz 1500 sztuk rękawic ochronnych. Do terenu objętego sprzątaniem została wyznaczona firma wywozowa – Remondis Opole Sp. z o.o., która nieodpłatnie przewiezie zebrane odpady na miejskie składowisko w Opolu.
W akcji "Sprzątanie świata - 2009" bierze udział przede wszystkim młodzież szkolna - chęć udziału zgłosiły wszystkie szkoły z terenu Gminy Popielów.

Wróć na początek strony