Informacja o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Karłowicach

Wójt Gminy Popielów
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

i podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości - działki niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice, własność Gminy Popielów. Działka nr 269/33 km.2 obręb Karłowice, pow. 0,0828 ha, KW OP1B/00027318/9 cena wywoławcza 46800,00 zł/netto, do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT, wadium 5000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. godz. 12.00.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, sala narad. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 na parterze; na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Karłowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie (www.popielow.pl), na BIP Urzędu Gminy w Popielowie (www.bip.popielow.pl) Szczegółowych informacji dot. przetargu można uzyskać pod nr tel. 77 4275854: pon. 8.00-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.00-14.00.

Ogłoszenie:

Skan:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (725,77KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (636,11KB)

Wyciąg z ogłoszenia:

Skan: PDFWyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (259,45KB)
Plik w formie dostępnej: PDFWyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf (614,46KB)

Wróć na początek strony