2009.09.21 - Zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Popielów

UWAGA MIESZKAŃCY!

URZĄD GMINY W POPIELOWIE oraz REMONDIS SP. Z O.O. organizują nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

W podanych niżej terminach i miejscach ustawiony będzie kontener, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

ZBIERAMY NASTĘPUJĄCE ODPADY:

  • PRZETERMINOWANE LEKI, BATERIE I AKUMULATORY, FARBY, LAKIERY,
  • ROZPUSZCZALNIKI, TUSZE, TONERY, FARBY DRUKARSKIE,
  • KLEJE, LEPISZCZE, ŻYWICE ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE,
  • TWORZYWA SZTUCZNE – OPAKOWANIA PO OLEJACH, FARBACH, DETERGENTACH, ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN,
  • METALE – PUSZKI PO FARBACH, OPAKOWANIA PO AEROZOLACH,
  • LAMPY FLUORESCENCYJNE,
  • INNE ODPADY ZAWIERAJĄCE RTĘĆ – NP. TERMOMETRY,
  • ZUŻYTE OLEJE SILNIKOWE ORAZ SMARY ITP.,
  • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – GODZ. 11:00 DO 17:00

Miejscowość Miejsce    Data
Popielów    Parking naprzeciw kościoła 28 września 2009
Stare Siołkowice Parking koło kościoła 29 września 2009
Karłowice Plac naprzeciw sklepu przy ul. Polnej 30 września 2009

   
   Informacji udzielają: Remondis Opole Sp. z o.o. – tel 077 453 01 37, Urząd Gminy w Popielowie – tel. 077 427 58 50
       
       

Wróć na początek strony