2009.09.23 - Sprzątanie świata

W piątek 18 września br. odbyła się na terenie Gminy Popielów akcja proekologiczna „Sprzątanie świata”. Gmina, jak co roku, włącza się w ogólnoświatową akcję porządkowania ziemi. Tegoroczne „Sprzątanie świata” odbyło się pod hasłem

„Pomagajmy ziemi – codziennie”.

W Polsce akcją Clean Up The World, organizowaną w tym samym czasie na całej kuli ziemskiej, kieruje Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorem w Gminie Popielów jest Referat Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

         W porozumieniu z dyrekcjami szkół wyznaczono tereny do uprzątnięcia: okolice szkół, cmentarzy parafialnych, przystanków autobusowych, głównych ulic poszczególnych miejscowości. Dla uczestników akcji przygotowano 750 sztuk worków do gromadzenia odpadów w oraz 1500 sztuk rękawic ochronnych. Do terenu objętego sprzątaniem została wyznaczona firma wywozowa – Remondis Opole Sp. z o.o., która nieodpłatnie przewiezie zebrane odpady na miejskie składowisko w Opolu.
W akcji "Sprzątanie świata - 2009" brała udział przede wszystkim młodzież szkolna - chęć udziału zgłosiły wszystkie szkoły z terenu Gminy Popielów.

sprzatanie swiata 004.jpeg sprzatanie swiata 006.jpeg sprzatanie swiata 007.jpeg

Wróć na początek strony