Ogłoszenie w sprawie uruchomienia syren

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 20 maja 2021 r.  pomiędzy godz. 8:00-11:00, w ramach prowadzonego ćwiczenia RENEGARDE/SAREX 21 zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz systemu alarmowania i ostrzegania na obszarze województwa opolskiego, którego elementem może być uruchomienie syren alarmowych zlokalizowanych przy remizach Ochotniczych Straży Pożarnych (Kaniów, Karłowice, Popielów, Stobrawa, Stare Siołkowice).

Interpretacja obowiązujących sygnałów:

-„ OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut,

- „ ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Zgodnie z zapisami § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów  wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Wróć na początek strony