Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Popielowie

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Popielów, przy ulicy Akacjowej. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1237 km. 1 obręb Popielów, o powierzchni 0,0536 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1B/00018344/4, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wróć na początek strony