Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice ”

współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice

Kwota dofinansowania

228 737,88 zł

Całkowita wartość inwestycji

326 768,40 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa stanu technicznego drogi – ul. Kościelnej w Karłowicach, poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 metrów wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Realizacja niniejszego zadania ma znaczenie dla rozwoju Gminy Popielów i obszaru na którym jest usytuowana, ponieważ służy do połączenia ul. Pokojowej - drogi powiatowej nr 1348 O z centrum wsi i będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom Karłowic udającym się w kierunku sąsiedniej wsi Kuźnica Katowska i odwrotnie.  Działania przyczynią się ponadto do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.

Planowane efekty rzeczowe

Długość budowanego odcinka drogi: 205 mb

Szerokość jezdni: 3,5 m

 

Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

Rok realizacji

2021

Wróć na początek strony