Zebranie wiejskie wyborcze - uzupełniające dla wyboru członków rady sołeckiej wsi Rybna

OGŁOSZENIE
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE § 10 ust. 1 i 2 STATUTU SOŁECTWA
INFORMUJĘ, ŻE NA DZIEŃ 21 czerwca 2021 roku
ZOSTAŁO ZWOŁANE ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE DLA WYBORU CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ WSI RYBNA
ORAZ ZMIAN W FUNDUSZU SOŁECKIM
POCZĄTEK ZEBRANIA GODZ. 19.00 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ NA BOISKU SPORTOWYM

Wójt Gminy (-) Sybilla Stelmach

Zebranie jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał, jeśli bierze w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganego quorum Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu, pół godziny później, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Wróć na początek strony