Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów

Logotypy projektu. Od lewej: flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki w okręgu na niebieskim tle, następnie logotyp Województwa Opolskiego wieża Piastowska w kolorze niebieskim z żółtym paskiem symbolizującym rzękę odrę i napis OPOLSKIE, następnie Herb Gminy Popielów , logotym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Działanie

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu:

436 529,40 zł

Wartość dofinansowania:

436 529,40 zł

Realizacja projektu:

 2021 r.

Cel realizacji projektu:

Poprawa parametrów i bezpieczeństwa drogi gminnej – ulicy Klasztornej w Popielowie poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz elementów uspokojenia ruchu

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,356 km poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz elementów uspokojenia ruchu w postaci zatok zwalniających.

 

Wróć na początek strony