Lokalna Grupa Rybacka - Opolszczyzna

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, zaprasza wszystkich mieszkańców gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów, Niemodlin, Tułowice, Ozimek, Turawa, Zębowice do udziału w tworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego jakim jest Lokalna Grupa Rybacka w ramach działania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007 - 2013)

Cel i zadania Lokalnej Grupy Rybackiej:

Celem Lokalnej Grupy Rybackiej jest zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, a w szczególności:
1)    opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) dla obszaru gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice,
2)    wspieranie działań na rzecz realizacji LSROR,
3)    promocję obszarów rybackich,
4)    zróżnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich,
5)    lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych,
6)    podniesienie atrakcyjności lokalnych terenów, szczególnie dla turystów,
7)    wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich.

§ 2.

Zadaniem Lokalnej Grupy Działania będzie:
-    opracowanie planu działania z wykazem projektów inwestycyjnych i tzw. miękkich do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
-    przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych  realizujących powyższe cele ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania i warsztaty, których efektem będzie przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Opolszczyzna”, w tym  przygotowanie wykazu  projektów, planu finansowego i harmonogramu działań.

   W celu poznania Państwa potrzeb i oczekiwań oraz ewentualnego wkładu w realizację partnerstwa, bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, której wynik pozwoli nam bardzo dobrze przygotować dla Państwa spotkania i warsztaty zorganizować pracę nad tworzeniem partnerstwa publiczno-prywatnego jakim jest Lokalna Grupa Rybacka.
Ankiety po wypełnieniu prosimy przesłać drogą e-mail na adres: kubarosz@interia.pl lub pocztą na adres Biestrzynnik ul. Poliwodzka 16 w terminie do dnia 13 października 2009r.

W razie pytań podajemy dane kontaktowe:
Irena Michno - Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów tel.0774275 850

DOCOgloszenie o naborze do parntnerstwa.doc (48,50KB)

DOCAnkieta - Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich.doc (37,50KB)

PDFAnkieta - Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich.pdf (105,70KB)

Wróć na początek strony