Debata nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok - informacja powtórna

Informujemy, że na dzień 24 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 została zwołana Sesja Rady Gminy Popielów, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za rok 2020.

Raport obejmuje realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał i inne informacje.

Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy, w liczbie do 15 osób.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie debaty zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia.
Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana jest Sesja Rady Gminy,
tj. do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 15.30.

Mieszkańcy zabierają głos w dyskusji w kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy.

Szczegóły na stronie:  RAPORT O STANIE GMINY

Wróć na początek strony