„Integracja poprzez EkoEdukację” zajęcia z EkoRobotyki

Plakat promujący projekt EKOROBOTYKA. U góry logotypy projektu:  od lewej Flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki w okręgu na niebieskim tle, następnie logotyp Stobrawskiego Zielonego Szlaku Jasno zielona wstęga na ciemnozielonym tle,  następnie logotyp programu LEADER, następnie logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. poniżej logotypów tekst: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 Programu Obszarów Wiejskich na lata 20104-2020
Zadanie „Integracja poprzez EkoEdukację”
realizowane w ramach projektu grantowego 
pn. „Akcje edukacyjne i integracyjne” 
 Zapraszamy na zajęcia z EkoRobotyki
Terminy zajęć:
30.06.2021r. Kurznie, Świetlica 
od 10:00-12:30
01.07.2021r. Popielów, Centrum Kultury
od 10:00-13:30
02.07.2021r. Stare Siołkowice, Świetlica Terapii Zajęciowej od 10:00-12:30
Stobrawa od 13:00-14:00
05.07.2021r. Karłowice, Dom Kultury 
od 10:00-12:30 
W ramach projektu zostanie przeprowadzony innowacyjny cykl 
działań integrujących trzy grupy społeczne: seniorów, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz dzieci i młodzież z obszaru LGD.
-> EkoRobotyka- budowanie prototypów robotów, które mogłyby być wykorzystane 
w szeroko rozumianych działaniach na rzecz środowiska, np. wiatraki, śmieciarki.  
-> Mobilna EkoRobotyka – działania z edukacji ekologicznej prowadzonych przez Gminę Popielów na imprezach/spotkaniach/piknikach organizowanych na terenie LGD Stobrawski Zielony Szlak w okresie trwania projektu.
Organizator: Gmina Popielów, obok herb Gminy Popielów oraz napis Tutaj mieszka się dobrze!.
z prawej strony grafika przedstawiająca robota. poniżej dane kontaktowe: tel. 774275830, email: promocja@popielow.pl
Po środku plakatu z lewej strony grafika przedstawiająca kulę ziemską z drzewami wokół kuli ziemskiej. po prawej stronie grafika przestawiająca wiatrak.

 

Wróć na początek strony