UWAGA ROLNICY!!!


W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź 2009 r (Dz. U. Nr 167, poz. 1319) informujemy rodziny rolnicze o możliwości składania wniosków do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy o wypłatę jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:

  •  
  • 500 zł dla gospodarstw rolnych do 5 ha użytków rolnych,
  • 1000 zł dla gospodarstw rolnych powyżej 5 ha użytków rolnych.
  •  

POMOC UDZIELANA BĘDZIE RODZINOM ROLNICZYM JEŻELI:

  • co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników,
  • szkody spowodowane przez powódź zostały oszacowane przez komisje powołaną przez wojewodę,
  • szkody spowodowane przez powódź wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym.


WNIOSKI NALEŻY SKLADAĆ DO 30 PAŹDZIERNIKA 2009

DOCwniosek o udzielenie pomocy.doc (34,50KB)
PDFwniosek o udzielenie pomocy.pdf (57,25KB)

Wróć na początek strony