Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów realizuje

projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38”

współfinansowany z budżetu państwa w ramach

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+”

Logotyp Senior+
Logotyp jest koloru złotego z narysowanym obok domkiem z sercem.

Informacja o dofinansowani

środki budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Nazwa projektu

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38

Kwota dofinansowania

 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

250 000,00zł

Cel projektu

Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych poprzez zabezpieczenie miejsca, w którym mogą się spotykać, uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach integracyjnych zachęcających do aktywnych działań.

Realizowane zadania

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lubienii na utworzenie Klubu Seniora +

Wyposażenie pomieszczeń Klubu Seniora+

Grupy docelowe

Adresatami utworzonej placówki Klub Senior+ będą przede wszystkim osoby z terenu Gminy Popielów w wieku 60+

Efekty projektu Utworzenie Klubu Seniora+ w Lubienii składającego się z:
- wyposażonego pomieszczenia ogólnodostępnego, pełniącego rolę sali spotkań,
- wyposażonego pomieszczenia kuchennego,
- łazienki wyposażonej w 2 osobne toalety oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych,
- miejsca pełniącego funkcję szatni,
- pomieszczenie do zajęć ruchowo-usprawniających.

Rok realizacji

2021

Wróć na początek strony