2009.10.16 - Odnowa i Rozwój Wsi

   Dzięki staraniom Gminy Popielów pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację dwóch projektów:

 „Zagospodarowanie Centrum Wsi: Stobrawa i Karłowice” w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych, czyli 203 604, 00 zł. Całkowita wartość projektu wynosić będzie 379 997,29 zł .
„Zagospodarowanie Terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice” w wysokości 59,76 % wydatków kwalifikowanych, czyli 500 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosić będzie 1 020 775,64 zł.

Umowy na realizację projektów zostały podpisane przez samorząd gminy Popielów w październiku 2009.

Wróć na początek strony