2009.10.22 - Dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminna Bibliotekę Publiczną

   W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Infrastruktura Bibliotek - Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie otrzymała dofinanowanie w kwocie 25 000,00 złotych na zadanie pn."Zakup wyposażenia i modernizacja Biblioteki w Popielowie".
Wartość całego zadania to kwota 42 510,00 złotych, środki własne Biblioteki na ten cel to kwota 17 510,00 złotych.
 
Zadanie "Zakup wyposażenia i modernizacja Biblioteki w Popielowie" obejmuje:
- w Popielowie remont polegający na wymianie podłóg, założeniu wykładziny użytkowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz malowaniu pomieszczeń, a także zakup mebli bibliotecznych
- w Starych Siołkowicach częściowe malowanie placówki oraz zakup mebli, mających na celu poszerzenie oferty bibliotecznej Filii.
 
Umowa na realizację zadania, które musi być wykonane do 31.12.2009 roku została podpisana dnia 14.10.2009 roku.

Wróć na początek strony