2009.11.12 - Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Unia-70.jpeg   Leader-70.jpeg   PROW-70.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Konferencja finansowana w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013

        STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak


ZAPRASZA
mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia)  oraz przedstawicieli Parafii obszaru Gmin Lubsza, Świerczów, Pokój, Łubniany, Murów, Domaszowice, Namysłów, Popielów


do udziału w spotkaniu nt. możliwości korzystania ze wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stobrawski Zielony Szlak  na lata 2008-2013 w ramach realizacji Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

„Małe  projekty”      „Odnowa  i rozwój wsi”

MIEJSCA I TERMINY  SPOTKAŃ

  • Obszar Gminy Lubsza, Popielów    18.11.2009r.  godz. 12:00 Sala Urzędu Gminy Popielów
  • Obszar Gminy Świerczów, Pokój     20.11.2009 godz.18.00 Sala Urzędu Gminy Pokój
  • Obszar Gminy Łubniany , Murów    18.11.2009r. godz.16:00 Łubniański Ośrodek Kultury ul.Opolska 53
  • Obszar Gminy  Domaszowice, Namysłów    16.11.2009r. godz.11:00 Sala Urzędu Miejskiego Namysłów
Wróć na początek strony