Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.: „Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole,  logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

W dniu 26.07.2021 r. została podpisana przez Panią Wójt Sybillę Stelmach umowa z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach.

Pani Wójt Sybilla Stelmach w swoim gabinecie podpisuje umowę na wykonanie ,,Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.: „Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach"

Wykonawcą inwestycji jest firma KRZYSZTOF STRĘG PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- WYTWÓRCZO- USŁUGOWE " REM-BUD" z siedzibą w Rybnej. Koszt inwestycji wynosi 175.890,00 zł brutto. Prace związane z realizacją zadania mają zostać zakończone w listopadzie 2021 r.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0008/19-00.

Wartość dofinansowania to 85 % poniesionych kosztów.

Przedmiotowa inwestycja polega na adaptacji części pomieszczeń budynku gospodarczego wpisanego do rejestru zabytków. Przeznaczeniem adaptowanych pomieszczeń będzie funkcja ekspozycyjna dla akcesoriów związanych z pszczelarstwem, a także zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia WC. Wszystkie adaptowane pomieszczenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym również pomieszczenie WC.

Wróć na początek strony