2009.11.27 - Radosna szkoła

sala zabaw 002-800.jpeg   W Publicznej Szkole Podstawowej im Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopni – „Radosna szkoła” zakupione zostały pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw dla dzieci. Na ten cel gmina Popielów otrzymała kwotę 6.000 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Opolskim w dniu 14.10.2009.  Zakupione gry i plansze edukacyjne, kolorowe piłki, materace, duże i miękkie klocki do zabaw sprawiają, że miejsce to jest chętnie odwiedzane przez dzieci

Wróć na początek strony