2009.12.01

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zapraszam wszystkich mieszkańców miejscowości Karłowice oraz Kurznie
na spotkanie w dniu 08.12.2009r (wtorek) o godz. 18:00,
w Domu Kultury w Karłowicach

dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Karłowicach i Kurzniach.


Na spotkaniu zostaną omówione następujące tematy:
1.    Przedstawienie Wykonawcy inwestycji
2.    Przedstawienie Inspektora Nadzoru
3.    Omówienie zasad realizacji inwestycji
4.    Omówienie warunków technicznych i finansowych związanych z przyłączeniem się do realizowanej kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców
5.    Harmonogram realizacji robót.


Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony