Program stypendialny „Wspieramy najlepszych IV”

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 13 - 24 września br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Szczegóły: www.opolskie.pl

Plakat promujący program stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego Wspieramy Najlepszych IV.
We wrześniu 2021 będziesz uczyć się w kl. VII lub VIII szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej? Twoja średnia z roku szkolnego 2020/2021 to 4.90 lub więcej? Masz szansę na stypendium Samorządu Województwa Opolskiego. Wspieramy Najlepszych IV - jest dla Ciebie! Sprawdź pozostałe kryteria i regulaminy: www.opolskie.pl, tel. 774467830, 774467831, 774467834,  774467835. Termin naboru: 13-24 września 2021r. Nie spóźnij się. decyduje data stempla pocztowego. Wniosek należy złożyć w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, EPUAP: lg877fxtk55/skrytkaESP

Wróć na początek strony