Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część działki zabudowanej nr 997/6 km. 6 o powierzchni 0,0024 ha obręb Stare Siołkowice (działka nr 997/6 o pow. 0,0348 ha) z przeznaczeniem na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej (telekomunikacyjnej).

Wróć na początek strony